Sertifikaatit

Ecocert COSMOS -sertifikaatti

COSMOS-standardin päätavoitteisiin kuuluu edistää sellaisten materiaalien käyttöä, jotka ovat ympäristöystävällisiä, turvallisia, luonnollisia sekä mahdollisimman luonnonmukaisia. Se kattaa kaikki kosmeettisten tuotteiden hankintaan, valmistukseen, markkinointiin sekä valvontaan liittyvät osa-alueet.

Olemme valinneet Ecocertin yhteistyökumppaniksemme tukemaan ja myös vähintään kerran vuodessa tarkastamaan jokaisen orgaanisesti tai luonnonmukaisesti COSMOS-sertifioidun tuotteemme osa-alueen seuraavasti:

  • Raaka-aineiden alkuperä ja käsittely, rajoittuen esimerkiksi fyysisesti tai kemiallisesti prosessoituihin valmistusaineisiin
  • Kaikkien raaka-aineiden orgaaninen tai luonnonmukainen sisältö siten, että myös kaikkien tavarantoimittajien vastaavat laskelmat tarkastetaan
  • Riittävä puhtaus ja jäljitettävyys koko prosessissa sekä varmistuminen siitä, että pakkaus on ympäristöystävällinen
  • Ympäristöjohtaminen sisältäen tuotteen valmistuksen ja kierrätysprosessit
  • Pakkausmerkinnät ja yhteydenpito, jotta voidaan varmistaa kaiken viestinnän olevan kokonaisvaltaista ja läpinäkyvää ja jotta vältetään harhaanjohtavat markkinointiväittämät

ISO 14001 -sertifikaatti

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi, joka auttaa organisaatioita sekä parantamaan ympäristönsuojelunsa tasoa että osoittamaan ympäristöasioidensa hyvää hoitoa. Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta.

ISO 14001:2015 -sertifiointimme on osoitus Transmeri Logisticsin sitoumuksesta tuotteidemme, toimintamme ja palveluidemme ympäristövaikutusten tunnistamiseen, tarkkailemiseen ja ympäristövastuumme jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöjärjestelmämme avulla olemme myös onnistuneet lisäämään kustannustehokkuuttamme tehostamalla esimerkiksi raaka-aineiden ja energian käyttöä sekä vähentämällä jätemääriä.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatteja myöntävät sertifiointialan yritykset, joista osa on akkreditoituja. Suomessa FINAS akkreditoi eli toteaa päteväksi sertifiointialan yrityksiä, joista löytyy lista FINASin sivuilta (ks. järjestelmäsertifiointi). Viimeisimmästä Transmeri Logistics:in sertifioinnista on vastannut akkreditoitu Inspecta Sertifiointi Oy.

ISO 22716 -sertifikaatti

ISO 22716 ohjeistaa organisaatioita hyvistä valmistuskäytännöistä kosmetiikkatuotteiden tuotannossa, valvonnassa, varastoimisessa ja toimituksessa; varmistaen näin tuotteiden korkeaa laatua. ISO 22716:2007 -sertifiointimme kattaa tuotteiden kehityksen, suunnittelun, valmistamisen ja pakkaamisen sekä logistiikan ja hankintatoimen prosessit ja on osoitus tuotantomme hyviä tuotantotapoja – Good Manufacturing Practices (GMP) – noudattavasta toiminnasta.

Kansainvälinen standardisoimisjärjestö International Standardization for Organization (ISO) on määritellyt, kuinka ISOn standardit auttavat YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. ISO 22716:2007 -sertifioinnin järjestö on todennut edistävän kestävän kehityksen tavoitteiden 3 – Terveyttä ja hyvinvointia sekä 8 – Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua toteutumista. ISO-sertifikaattien ja kestävän kehityksen tavoitteiden välisestä yhteydestä kerrotaan tarkemmin ISO:n sivuilla.

ISO 9001 -sertifikaatti

ISO 9001 on laadunhallinnan kansainvälinen standardi, joka auttaa organisaatioita varmistamaan tuotteiden ja palveluiden tasaisen laadun sekä parantamaan tuotteiden ja palveluiden laatua. Kyseinen standardi perustuu joukkoon laadunhallinnan periaatteita, joihin kuuluvat vahva asiakaslähtöisyys, prosessimenetelmät ja jatkuva parantaminen. ISO 9001:2015 -laatujärjestelmämme avulla varmistamme, että asiakkaamme saavat tasaisen hyvälaatuisia tuotteita, joita on ilo käyttää.

 

Oy Transmeri Logistics Ab toimintapolitiikka

Laatu ja ympäristöjärjestelmän soveltamisala

Takaisin ylös Takaisin ylös